ورزش جهان باز داغ‌دار شد/ مرگ ۱۰ ژیمناست‌کار

ورزش جهان

ده ژیمناست‌کار روسی در تصادف اتوبوس با کامیون جان خود را از دست دادند.

32 RayAzar
اتوبوسی که حامل ۳۱ ژیمناست روس ۷ تا ۱۶ ساله به همراه چهار مربی بود، در ۳۰ کیلومتری خانتی-مانسیاسک روسیه تصاف کرد و ۱۰ ورزشکار و دو مربی جان خود را در این سانحه از دست دادند.
این ژیمناست‌کاران در حال بازگشت از مسابقات بودند که اتوبوس‌شان به شدت با کامیونی تصادف کرد و جان ۱۲ نفر از جمله ۱۰ ورزشکار را گرفت. دیگر مسافران به شدت آسیب دیدند و به نزدیک‌ترین بیمارستان محل حادثه انتقال داده شدند.
رانندگان هر دو وسیله نقیله زنده ماندند. با این حال به بیمارستان فرستاده شدند. با تحقیقات انجام شده مشخص شد هر دو راننده تخلف کردند و باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شدند.