بحث بر سر دستیاران شفر روی نیمکت استقلال روز به روز داغ‌تر می‌شود. به نظر شما کدام گزینه برای کمک به سرمربی‌ آلمانی بهتر است و آینده روشن‌تری پیشِ‌رو دارد؟

reza nazer new

 

بحث بر سر دستیاران شفر روی نیمکت استقلال روز به روز داغ‌تر می‌شود. به نظر شما کدام گزینه برای کمک به سرمربی‌ آلمانی بهتر است و آینده روشن‌تری پیشِ‌رو دارد؟
محمد تقوی
بیژن طاهری
داریوش یزدانی
فرهاد مجیدی
سیروس دین‌محمدی
فریدون زندی

 

مقالات دیگر...